สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

อัตราดอกเบี้ย: 15-28%

เงินเดือนของผู้กู้: จาก 12000 บาท

ระยะเวลากู้เงิน: 1-84 เดือน

อายุผู้ยืมเงิน: 20-60 ปี

สมัครบัตรรึเงินกู้

รายละเอียดสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

สินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจบริการสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคล ประเภทวงเงินหมุนเวียนอเนกประสงค์ สำหรับพนักงานที่มีรายได้ประจำและมีบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงเทพ และทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ เพื่อใช้ในการอุปโภคบริโภคส่วนบุคคล ไม่มีหลักทรัพย์หรือบุคคลค้ำประกันธนาคารคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากธนาคาร

ค่าธรรมเนียมสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

• ฟรี ค่าธรรมเนียมดำเนินการ และค่าธรรมเนียมรายปี ยกเว้น ค่าอากรแสตมป์

• ค่าธรรมเนียมการขอใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อ (ย้อนหลังเกิน 3 เดือน) 200 บาทต่อฉบับ

• ฟรี ค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดจากบัญชีสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจผ่านเครื่องบัวหลวงเอทีเอ็ม

วงเงินสินสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

วงเงินสูงสุด 3 เท่าของรายได้ประจำต่อเดือน ตั้งแต่ 15,000 – 1 ล้านบาท, อัตราดอกเบี้ย 18-28% ขึ้นอยู่กับวงเงินในการกู้

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อบัวหลวงอุ่นใจ

• บุคคลสัญชาติไทย อายุระหว่าง 20 – 59 ปีสำหรับสินเชื่อเงินสดอนุมัติด่วน

• เป็นพนักงานประจำที่มีบัญชีเงินเดือนกับธนาคารกรุงเทพและทำงานกับกิจการนายจ้างที่ได้รับอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการ*

• มีรายได้ประจำตั้งแต่ 15,000 บาทขึ้นไป

• มีประสบการณ์ทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี  • เราชนะรอบ 4 ล่าสุด วันนี้, เงินเยียวยา 5,000 รอบใหม่ ล่าสุด, wwwเยียวยาเกษตรกร com เช็คสิทธิ์ 65