สินเชื่อส่วนบุคคล citi

อัตราดอกเบี้ย: 18-28%

เงินเดือนของผู้กู้: จาก 11000 บาท

ระยะเวลากู้เงิน: 1-48 เดือน

อายุผู้ยืมเงิน: 20-55 ปี

สมัครบัตรรึเงินกู้

สินเชื่อส่วนบุคคล citi ที่หลายคนสนใจ

สินเชื่อส่วนบุคคลธนาคารซิตี้แบงค์เป็นบริการทางการเงินที่เหมาะสำหรับในปี 2565 เลยก็ว่าได้ และยิ่งช่วงนี้รายได้ไม่คงที่ คนต่างตกงานกันเยอะ ไม่มีสภาพคล่อง ต่างต้องการเงินมาหมุนเวียนเพื่อให้ชีวิตได้ดำเนินต่อไป บทความนี้จะมาแนะนำเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคล citi ว่ามีบริการการเงินอะไรบ้าง เพื่อนๆสามารถอ่านกันได้เลย

สินเชื่อส่วนบุคคล citi

เป็นสินเชื่อที่ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้กับการเงินของคุณ หรือจะอธิบายง่ายๆก็คือ เงินกู้ที่ธนาคารเป็นผู้ปล่อยเงินกู้ซึ่งจะอนุมัติให้กับผู้ที่มีรายได้ประจำหรือบุคคลที่มีรายได้มั่นคง เช่น พนักงานบริษัท, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, ข้าราชการ, เจ้าของกิจการ การสมัครสินเชื่อส่วนบุคคล citi ผู้กู้จะต้องใช้ชื่อของตัวเองในการสมัครเพื่อที่จะนำเงินสดไปใช้ได้ตามต้องการไม่ว่าจะเป็นการจ่ายเงินค่าที่อยู่อาศัย, จ่ายค่าเล่าเรียนบุตรหลาน, นำไปลงทุน, จ่ายค่าบัตรเครดิตหรือจะเก็บเงินไว้ยามฉุกเฉิน เกิดเหตุด่วนที่จำเป็นต้องใช้เงิน สินเชื่อส่วนบุคคล citiจะอนุมัติวงเงินให้สูงสุด 5 เท่าของรายได้ของผู้ที่ต้องการกู้เงิน ซึ่งผู้กู้ไม่จำเป็นต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกันเลย

จุดเด่นของสินเชื่อส่วนบุคคล citi

 • ให้วงเงินสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือนแต่จะไม่เกิน 2,000,000 บาท
 • ผู้กู้ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือผู้ค้ำประกันเลยทำให้สะดวกในการกู้สินเชื่อส่วนบุคคล citi
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษต่ำสุด 7.99%
 • ระยะเวลาการผ่อนชำระขั้นต่ำ 12 เดือนสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน
 • สามารถปิดบัญชีเมื่อไหร่ก็ได้

หลักการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคล citi

 • ตำแหน่งหน้าที่ในการทำงาน
 • จำนวนเงินเดือนของผู้กู้
 • ประวัติในการชำระหนี้หรือเครดิตบูโร
 • ความสามารถในการชำระหนี้คืน

คุณสมบัติผู้สมัครสินเชื่อส่วนบุคคล citi

 • สัญชาติไทย มีอายุ 21 ปีขึ้นไป ระยะเวลาผ่อนชำระต้องไม่เกิน 60 ปี
 • สำหรับพนักงานบริษัท จะต้องมีรายได้ประจำและมีเงินเดือนที่ระบุในสลิปตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป มีอายุงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 • สำหรับเจ้าของกิจการ ต้องดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกันอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • สำหรับผู้ขอสินเชื่อรายใหม่ที่ไม่ได้เป็นหรือเคยเป็นลูกหนี้ของบริษัทฯ ก่อนวันที่ 1 กันยายน 2560 มีรายได้ต่ำกว่า 30,000 บาทต่อเดือน จะต้องมีสินเชื่อบุคคลภายใต้การกำกับหรือบัตรกดเงินสด รวมถึงที่อยู่ในระหว่างการขอยื่นกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจรายอื่นในช่วงเวลาใน 2 เดือนก่อนหน้านี้ ไม่เกิน 3 แห่ง ผู้กู้จะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 1.5 เท่าของรายได้ต่อเดือน
 • สำหรับขอผู้กู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนซึ่งจะได้รับวงเงินสินเชื่อสูงสุด 5 เท่าของรายได้ต่อเดือน

เมื่อสินเชื่อส่วนบุคคล citiได้ทำการอนุมัติแล้ว ทางธนาคารจะโอนเงินเข้ายังบัญชีของผู้กู้เงิน การกู้เงินกับธนาคารมีความปลอดภัยมากกว่าการกู้เงินนอกระบบเป็นอย่างมาก เพราะรูปแบบ กระบวนการต่างๆจะอยู่ภายใต้การกำหนดของธนาคารแห่งปรพเทศไทยและที่สำคัญถูกต้องตามกฏหมาย • เราชนะรอบ 4 ล่าสุด วันนี้, เงินเยียวยา 5,000 รอบใหม่ ล่าสุด, wwwเยียวยาเกษตรกร com เช็คสิทธิ์ 65